Investigation of Västtrafik’s real-time system - Implementation of a new iPhone application for public transport travellers in Göteborg

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Börjesson, Joakim
Hjulström, Martin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Most of today’s public transportation companies make use of real-time information system. This master thesis is about the evaluation of the current real-time information that is distributed by Västtrafik AB to their customers. Based on the result of the evaluation an iPhone application was developed. The development of the application is the biggest part of the project. The application is a tool for people who are travelling with Västtrafik and introduces some new and innovative features including; filtered disturbance information, and showing a vehicle’s position on map. This report describes the evaluation of Västtrafik’s real-time system, the development of the application, and the results. During the development of the application a questionnaire, an expert evaluation, and a user study were carried out. Those studies are also included in the report. De flesta av dagens kollektivtrafikföretag använder sig av realtidssystem och realtidsinformation. Den här rapporten handlar om en utvärdering av realtidsinformation som Västtrafik AB distribuerar till sina kunder. Resultatet av utvärderingen låg till grund för en iPhone applikation som utvecklats under större delen av projektet. Applikationen är ett hjälpmedel för Västtrafiks resenärer och innehåller nya och innovativa funktioner, bland annat; filtrerad störningsinformation och möjligheten att se ett fordons position på en karta. Rapporten beskriver utvärderingen av Västtrafiks realtidssystem, samt utvecklingen av applikationen och resultatet. Under utvecklingen av applikationen genomfördes: en enkätundersökning, en expertutvärdering och ett användartest. De undersökningarna beskrivs också i rapporten.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datavetenskap (datalogi) , Computer Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index