Induktiv laddning av batterier till en el-gocart

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Bitowt, Mikael
Doedens, Espen
Kauppinen, Kristoffer
Vidén, Emma
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Syftet med projektet var att tillverka en prototyp av en trådlös laddare. Laddaren som har konstruerats använder sig av tekniken induktiv laddning med resonansteknik. Laddningen ska utföras på två stycken batteripaket. Dessa batteripaket består av två stycken nickelmetallhydrid- batteripaket med en total spänning på 48 V innehållande 36 Ah. Laddaren är tillverkad av fyra stycken ferritkärnor som tillsammans bildar två moduler. Runda p-kärnor används till laddaren vilket underlättar tillverkningen av spolarna, främst för att lindningen av litztråden gjordes på spolarnas bobiner, som sedan kunde monteras inuti kärnorna. Anledningen till att två moduler används är för att det krävs såpass hög effekt för att kunna ladda batterierna och leveranstiden för större ferritkärnor var för lång. Förutom den fungerande laddaren som tillverkades konstruerades även reglerkretsar till prototypen. Dessa reglerkretsar har som funktion att känna av ifall laddarens primär- samt sekundärsida har kontakt samt att avbryta laddningen då batteriet är fulladdat. Funktionen som bryter laddningen fungerar på så sätt att en tryckgivare, monterad på batteripaketen, skickar ut en signal till en reglerkrets som avbryter laddningen. Ifall andra typer av batterier ska laddas som saknar tryckgivare är det möjligt att ställa in laddaren så att den avbryter effektöverföringen då spänningen över batterierna blir allt för hög. Verkningsgraden för hela laddaren är beräknad till 67 %. Det är även analyserat var de höga effektförlusterna äger rum, dessa observerades i diodlikriktaren samt effektmotstånden i oscillatorkretsen. Laddningstiden beror till stor del på vilken laddningsalgoritm som används. I detta projekt används "float charge" vilket innebär en 3-stegsladdning där det inre batteritrycket måste sjunka mellan stegen. Därmed uppmättes aldrig den totala laddningstiden eftersom trycksänkningen tog alltför lång tid. Dock är den effektiva laddningstiden då laddningsalgoritmen "float charge" användes hamnade under målet på 12 timmar.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elkraftteknik , Electric power engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index