Pneumatic soft robotic glove for hand rehabilitation

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Lunman, Sackarias
Strandrot Frid, Anton
Andersson, Sofie
Gråhn, Felix
Heijkenskjöld, Alexander
Lind, Zacharias
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index