Massahus

Typ
Program
Publicerad
1961
Författare
Modellbyggare
Liselius, Katarina
Nilsson, Inger
Sandström, Lisbeth
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Massa är ett jordbruks- och herdefolk på bushstäppen i norra Kamerun. Gårdar av varierande storlek ligger spridda i området. De är byggda av hyddor, som placeras kring en gård och mellan hyddorna byggs stängsel av ris. Hyddornas väggar formas liksom krukor av oarmerad lera, som läggs i horisontella skikt, som tunnas av upptill. Utsidan är prydd med goemetriska mönster och insidan är glacerad. På väggarna sätts taket, som man byggt på marken. Först flätas ett innertak av hirshalm. Runt det knyts kransar av halm, som ger stadga och skapar ett isolerande luftskikt. Sist täcks taket av ett tjockt lager halm. Jämför med modell 20.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Kamerun, Västafrika
Cameroon, West Africa
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1961-03
Samling