Providence - UAV system to support search and rescue

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Kiniklis, Efstratios
Lidbom, Anton
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik, Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material