Trängselskatt En jämförelse av systemet i Göteborg och Stockholm

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2014
Författare
Hägglöf, Olivia
Ingvert, Martin
Johansson, Louise
Nilsson, Daniel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material