Projektering av gång- och cykelbro vid Hägernäs station - Konceptuell design och preliminär dimensionering

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Samhällsbyggnadsteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2017
Författare
BODÉN, VIKTORIA
HENRIKSSON, MICHAELA
HENRIKSSON, REBECCA
KARLSSON, ERIK
LUNDIN, STINA
ULANDER, ELINA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index