Underlag för projektering av kyla i ny vårdbyggnad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2008
Författare
Backman, Erik
Eliasson, Eric
Johansson, Pär
Lindström, Peter
Thollander, Jonas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Hållbar utveckling , Building Futures , Annan samhällsbyggnadsteknik , Energy , Sustainable Development , Building Futures , Other Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index