Trafiksystemets sårbarhet - En studie om hur ett förbud mot biltrafik på Götaälvbron påverkar framkomligheten i centrala Göteborg

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Bergqvist, Sara
Blomgren, Mattias
Dimakis, Niklas
Pettersson, Johannes
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material