Trafiksystemets sårbarhet - En studie om hur ett förbud mot biltrafik på Götaälvbron påverkar framkomligheten i centrala Göteborg

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Samhällsbyggnadsteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Bergqvist, Sara
Blomgren, Mattias
Dimakis, Niklas
Pettersson, Johannes
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index