Investigation and Development of a Centrifugal Pump for Dishwashers

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Dahl, Rickard
Höstman, Robin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan teknik, Produktion, Other Engineering and Technologies, Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material