Video tracking of aircrafts within control tower area

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2007
Författare
Ljungberg, Karolina
Lundberg, Fredrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index