Automated call quality measurement system

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2007
Författare
Kalyoncu, Selcuk
Ott, Oliver
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER , ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index