Dorisk kolonnordning, detalj från Aphaiatemplet

Typ
Program
Publicerad
1973
Författare
Modellbyggare
Assmundson, Lennart
Melin, Anders
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar den doriska kolonnordningen. Kolonnen var oftast omärkligt svällande vid mitten, för att ge den optiska illusionen av rätlinjighet. Kolonnens höjd var tio gånger dess diameter och bjälklagshöjde en fjärdedel av kolonnhöjden. I början av 500-talet f Kr började de grekiska templen att byggas i sten i stället för trä. Frisen blev en imitation av delar av trätakstolen. Vid slutet av 500-talet fick det doriska templet sina slutliga proportioner. Se också modellerna 214 och 254.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Aegina, Grekland
Aegina, Greece
Byggnad (typ)
Byggår
Början av 400-talet f Kr
Modelltyp
Skala
1:10
Teknik / material
Index
1973-13
Samling