Foguangtempel, tempelbyggnaden

Typ
Program
Publicerad
1988
Författare
Modellbyggare
Ahlander, Susanna
Andersson, Lotta
Arén, Anna
Arnoldsson, Gunilla
Eriksson, Tommy
Grenstedt, Anders
Gustavson, Karl
Hulting, Peter
Norlén, Camilla
Nyberg, Agneta
Nygren, Yngve
Persson, Johanna
Sigfússon, Magnús
Sjögren, Cecilia
Svanberg, Lena
Ulfsfält, Jonas
Wallgren, Helena
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Schanxiprovinsen, norra Kina
Byggnad (typ)
Byggår
857
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index
1988-09
Samling