Utvecklilng och design av ståstöd för barn med funktionshinder

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Gäfvert, Lars
Sundin, Hanne
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Övrig annan teknik , Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index