Evaluating Discrete Event Simulation for Railport Operations

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Production engineering (MPPEN), MSc
Publicerad
2016
Författare
Rappu, Jonas
Tallroth, Fredrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Maskinteknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index