Yekuanahus

Typ
Program
Publicerad
1973
Författare
Modellbyggare
Ericsson, Per-Anders
Halvordsson, Mary
Izikowitz, Jan
Jakobsson, Peter
Lindgren, Görel
Mangelus, Per
Sundquist, Arthur
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar ett släkt- eller byhus hos yekuanaindianerna. En by utgörs av en storfamilj med matriarkala släktband. Yekuana lever på fiske och jakt samt svedjejordbruk och byter boplats vart 5:e-6:e år. Husen byggs på höjder nära floderna, de viktigaste transportlederna. I ett hus bor 60-120personer. De enskilda familjerna bor i rum kring en centralhall - männens utrymme för måltider och arbete och de ogifta männens sovplats. Byggandet av ett hus börjar med att en 10-18 m hög centralpåle reses. Pålar för den inre och yttre omkretsen sätts ut, så att centralhallens radie är lika med centrumhöjden. Pelarna förbinds med balkar och takstolar, som surras och knyts med färska lianer. Efter några veckor, när lianerna torkat och dragit ihop knutpunkterna, fortsätter arbetet med takläggning. Sjok av palmblad läggs på lianslanor och sys ihop. Väggarna kan bestå av lerfyllda grova bamburör, som klinas utvändigt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Venezuela
Venezuela
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1973-09
Samling