Mapping of existing Supply Chain business models and investigation of potential new ones - a case study of a semiconductor manufacturer

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Ström, Anna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan teknik, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Produktion, Other Engineering and Technologies, Innovation & Entrepreneurship, Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material