Online Help; The implementation of user manuals into a radar application from Saab Microwave Systems

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Dreyer, Sebastian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
This thesis was done at Saab Microwave Systems, a business unit at Saab AB, and focused on how Online Help (OH) could be implemented in one of their products, as well as if it was possible to use the already existing documentation to create the help content to the OH without having to rewrite it all. Suitable OH platforms were researched and tested. Afterwards it was decided to use JavaHelp because it was the most versatile as well as supported Pop-ups. The development process was done iteratively with three prototypes. Between each phase a usability test was carried out, and the result was used in the creation of the following prototype. The third prototype included a fully implemented OH system with online manual, F1 key support to access it and Pop-up help in the whole application. The third test let the testers complete an assignment by either using the traditional manuals or the OH, in order to see if there was an advantage to use one over another. The conclusion is that it is possible to, cheaply and relatively easy, implement OH in an already finished application. Although JavaHelp is far from a perfect solution and need more work if it is going to be used commercially. It is also possible to create online manuals from already existing documentation such as Framemaker or Word documents by using RoboHelp. ------------------------------------------------------------ Sammanfattning: Det här examensarbetet gjordes på Saab Microwave Systems, en affärsenhet inom Saab AB, och handlade om hur Online Hjälp (OH) kunde bli implementerad i en av deras produkter, men även att ta reda på om redan existerande dokumentation kunde användas för att skapa hjälp materialet till OH utan att behöva skriva om allt. Lämpliga OH plattformar undersöktes och testades, i slutändan bestämdes det att JavaHelp skulle användas pga dess mångsidighet och att det stödde Pop-ups. Utvecklingsprocessen gjordes iterativt med tre prototyper. Mellan varje fas så gjordes ett användningstest vars resultat sedan användes i utvecklingen av nästa prototyp. Den tredje prototypen innefattade en fullständig OH med online manual, F1 support för att använda den, och Pop-up hjälp i hela applikationen. Det tredje testet lät testarna lösa en uppgift mha antingen pappersmanualerna eller OH, för att se om det var en fördel att använda den ena hjälp typen utöver den andra. Slutsatsen är att det är möjligt att, billigt och relativt enkelt, implementera OH i en redan färdig produkt. Dock så är JavaHelp långt från en perfekt lösning och kommer att behöva arbetas om för att kunna användas kommersiellt. Det är också möjligt att skapa en online manual från redan existerande material som Framemaker och Word dokument genom att använda programmet RoboHelp.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datalogi , Computer science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index