Business Case for Carbon Fiber Design of Air Induction Systems - A study within Volvo cars, Powertrain Installations, Air Intake System

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Steninger, Patrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Maskinteknik, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Produktion, Mechanical Engineering, Innovation & Entrepreneurship, Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material