Adjustment costs related to assembly complexity and ergonomics

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Chéramy, Daniel
Ittner, Anna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Maskinteknik, Production, Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material