Adjustment costs related to assembly complexity and ergonomics

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Maskinteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Chéramy, Daniel
Ittner, Anna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Maskinteknik , Production , Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index