Understanding European phosphorus flows through soil balances

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2018
Författare
Pitulia, Daniel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan naturvetenskap, Hållbar utveckling, Other Natural Sciences, Sustainable Development
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material