From function to product - Development of the user experience for an electric delivery vehicle

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Industrial design engineering (MPDES), MSc
Publicerad
2016
Författare
Andersson, Patrik
Adolfsson, Tobias
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Annan teknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index