Våta toalettsystem med urinsortering - driftstudier ocg utvärdering med livscykelanalys i Södra Valsängs ekoby

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1997
Författare
Jernlid, A-S.
Karlsson, K.
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Vattenteknik , Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index