Sabürhus

Typ
Program
Publicerad
1994
Författare
Modellbyggare
Crona, Rajsa
Aman, Amir
Lafveskans, Martin
Fasth, Tobias
Sandstedt, Gabriel
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar ett traditionellt lerhus i Yemen av okrafärgad lera blandad med torr öken-sand. Tekniken att trycka på halmetertjocka lager kallas på yemenitiska zabür, och bygger på lång tradition och mycket erfarenhet. Stora hörnstenar ger husen deras speciella karaktär genom att lerlagren bildar spetslika vågformer runt hörnen. På fasaden mot gatan lutar en toalettabsid. Hela huset är fyra våningar högt med takterrass.Fönsterstoleken varierar fråån små på botten planet till större på högre våningar. Modellen har hämtat detaljer och planlösning från olika bilder och visar ett karakteristiskt Yemenitiskt hus med långa rötter i historien.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Sàdah, Yemen
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:50
Teknik / material
Index
1994-12A
Samling