Statistical-based image and video segmentation using mean shift and motion field

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2006
Författare
Cao, Zhongping
Song, Nuan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index