Tipi

Typ
Program
Publicerad
1970
Författare
Modellbyggare
Aurell, Finn
Palmqvist, Bosse
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar en tipi, den tälttyp som utvecklats av buffeljagande indianstammar över hela prärien i det inre Nordamerika. Tipin är perfekt anpassad efter prärieklimatet. Med sin koniska form står den emot stark vind och slagregn. Över eldstaden mitt i tältet finns rökhålet, som kan regleras i storlek och riktning med hjälp av två flikar. Tältet kan på så sätt slutas helt och ges bästa ventilation både under brännande sol och i bister snöstorm. Konen är lutande, så att härden hamnar nedanför spetsen och rökhålet kan slutas helt. Tältet, ursprungligen sytt av buffelhudar, läggs över en ställning av trästänger och fästes i marken. Kvinnorna valde lägerplats, tillverkade, reste och inredde tälten.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Great Plains, Nordamerika
Great Plains, North America
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1970-05
Samling