Design of leightweight radar mast

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Berg, Gustav
Brolin, Mathias
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap, Produktion, Transport, Hållbar utveckling, Konstruktionsteknik, Övrig teknisk mekanik, Konstruktionsmaterial, Materials Science, Production, Transport, Sustainable Development, Construction engineering, Other engineering mechanics, Construction materials
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material