Förslag till vägbro vid Hössnamotet - – Konceptframtagning och kontrollberäkning av bro över väg 40

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Samhällsbyggnadsteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Axelsson, Emil
Dyresjö, Patrik
Flyckt, Andreas
Mårdén, Otto
Tiderman, Emy
Persson, Lovisa
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index