Investigation of magnetic resonance imaging effects when using bone conduction implants

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Biomedical engineering (MPBME), MSc
Publicerad
2011
Författare
Fredén Jansson, Karl-Johan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Elektroteknik och elektronik , Information & Communication Technology , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index