Facilitating the driver interface of marine vessels - Development of hardware and graphical user interface for an information device

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Teknisk design 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Forsaeus, Peter
Carlson, David
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Annan teknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index