Igloo

Typ
Program
Publicerad
1968
Författare
Modellbyggare
Haellqvist, Gunilla
Jerndin, Lennart
Rydelius, Anna
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar principen för eskimåernas igloobygge. Igloon byggs av snöblock, som formas till en stigande och krympande spiral och fogas samman med snö.Från ingången leder en gång av snöblock till hyddan, som ligger högre och därigenom håller kvar den varma luften. Inuti igloon hängs ibland ett skinntält. Vid utetemperaturer på omkring -40°C kan innetemperaturen hållas på +3°C och med innertält högre. Igloon har använts under vinterns flyttningar i samband med säljakt, medan den permanenta bostaden har utgjorts av en stenhydda med tält och tältet ensamt fungerat som sommarbostad. Se också modellerna 66 och 226.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Polarländerna
The arctic area of North America and Greenland
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1968-05A
Samling