Bro över Karlsnäs industriområde, Förstudie och preliminärdimensionering av brokoncept för motorvägsbo på riksväg 40, sträckningen Dållebo-Hester

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Adolfsson, Tobias
Asplund, Erik
Eriksson, Marcus
Fritzson, Elias
Kiamarsi, Fariba
Kullvén, Fredrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering , Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index