Development of an intraoperative evaluation method for a novel Bone Conduction Implant using nasal sound pressure

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Shirinkar, Maryam
Ghoncheh, Mohammad
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik, Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material