Vidareutveckling och konstruktion av sfärisk robot

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Elektroteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2018
Författare
Adler, Vincent
Johansson, David
Olsson, Anton
Simmons, Sebastian
Svensson, Natasha
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index