Neues Museum Berlin, detalj

Typ
Program
Publicerad
2021
Författare
Modellbyggare
Lindahl, Moa, Isabella, Klara Landtreter, Österberg
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Den tyska samlingen över artefakter och förhistoriska objekt växte snabbt under mitten av 1800-talet och det fanns ett behov att husera stora samlingar av byster, artefakter från antika Egypten och övriga historiskt viktiga föremål. Uppgiften att utforma ett nytt museum på Museuminsel i Berlin gick till Fredrich August Stüler och 1859 stod det ursprungliga Neues Museum Berlin färdigt. 1939 stängdes museet på grund av Andra världskrigets utbrott och dessvärre blev det nästintill totalförstört under bombningarna av Berlin. Under den sovjetiska ockupationen så lämnades museet till att förfalla. En internationell arkitekturtävling utlystes 1997 för att renovera museet där den engelska arkitekt David Chipperfield vann och åtog sig uppgiften. Efter en kostsam och utdragen renovering öppnade Neues Museum Berlin åter för allmänheten i oktober 2009.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Stülers (Chipperfield), Friedrich August (David)
Geografisk plats
Museumsinsel, Berlin
Byggnad (typ)
Offentlig byggnad
Byggår
1843-55 (1997-2009)
Modelltyp
Detalj
Skala
1:20
Teknik / material
Ett utsnitt av trapporna illustreras för att visa längdförhållanden och materialitet.
Index
2021-11C
Samling