Creating a market plan for the company Power Consultant - regarding the service portfolio and the market situation

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Sound and vibration (MPSOV), MSc
Publicerad
2012
Författare
Berlin, Rickard
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Produktion , Övrig annan teknik , Innovation & Entrepreneurship , Production , Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index