Materials abrasives wear and correlation with potential machinability

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Habibzadeh, Pouya
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Övrig bearbetning/sammanfogning , Konstruktionsmaterial , Övrig teknisk materialvetenskap , Other processing/assembly , Construction materials , Other materials science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index