Verification of a high-resolution medical ultrasound scanner by means of thin silicone films

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2006
Författare
Karlsson, Nicklas
Skoglund, Martin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER , ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index