Lean Workstation Design Process

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Production engineering (MPPEN), MSc
Publicerad
2013
Författare
Heldmann, Joakim
Ericsson, Christer
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Maskinteknik , Production , Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index