Detection of volume increases in the human skull using microwaves

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2006
Författare
Pasbaksh, Maryam
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER , ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index