AVIP - Autonomous vehicles' interaction with pedestrians - An investigation of pedestrian-driver communication and development of a vehicle external interface

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Lagström, Tobias
Malmsten Lundgren, Victor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Annan teknik, Production, Innovation & Entrepreneurship, Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material