Evaluation and comparison between the three ergonomic softwares: Catia V5, Jack and eM-Human by the study of Volvo and Saab cases

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2007
Författare
Adell Fernandez, Carles
Graells Torres, Jordi
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Övrig annan teknik , Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index