Utveckling av n-alkaninducerad biosensor i Saccharomyces cerevisiae: Undersökning av Yarrowia lipolyticas promotor ALK1 och dess tillh¨orande transkriptionsfaktorer.

dc.contributor.authorBaaz, Marcus
dc.contributor.authorHedin, Alex
dc.contributor.authorJohansson, Elin
dc.contributor.authorOlofsgård, Moltas
dc.contributor.authorStenbom, Malin
dc.contributor.authorTabell, Martin
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för biologi och biotekniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Biology and Biological Engineeringen
dc.date.accessioned2019-07-03T14:54:54Z
dc.date.available2019-07-03T14:54:54Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractF¨orbr¨anning av fossila br¨anslen har h¨ojt medeltemperaturen p˚a jorden. F¨or att motverka detta finns det en ¨okad vilja att tillverka biobr¨anslen som kan ers¨atta fossila br¨anslen. I detta projektet l˚ag fokus p˚a n-alkaner. Det finns redan stammar av Saccharomyces cerevisiae som producerar n-alkaner, men de ¨ar inte effektiva nog f¨or produktion p˚a industriell skala. F¨or att underl¨atta utveckling av dem unders¨oks m¨ojligheten att tillverka en biosensor som kan detektera n-alkaner. Under detta projekt unders¨oktes det om det n-alkaninducerade transkriptionssystemet fr˚an Yarrowia lipolytica kan fungera i S. cerevisiae. Detta g¨ors f¨or att S. cerevisiae inte har ett naturligt n-alkaninducerat system. Biosensorsystemet best˚ar av den n-alkaninducerade promotorn ALK1 och generna som kodar for tran-skriptionsfaktorerna Yas1, Yas2, Yas3 och proteinet GFP (Gr¨on Fluorescerande Protein). Yas1 och Yas2 fungerar som aktivatorer f¨or PALK1 och Yas3 fungerar som en repressor f¨or promotorn genom att binda till Yas2 i fr˚anvaro av n-alkaner. Systemet konstruerades genom att koppla GFP till PALK1 tillsammans med olika kombinationer av generna. Aktiviteten hos PALK1 m¨attes med hj¨alp av fluorescens i en fl¨o-descytometer. Testerna visade att fluorescensen blev starkare med Yas1 och Yas2 n¨arvarande. Det visade ¨aven att kombinationen med Yas1, Yas2 och Yas3 tillsammans gav en f¨orst¨arkt uttryck, trots att Yas3 uttrycker ett protein som ska inhiberar PALK1 . Att Yas3 gav ett starkare uttryck kan betyda att det finns ok¨anda komponenter som ¨ar kopplade till Y. lipolyticas n-alkaninducerade system. Systemet verkar fun-gera annorlunda i Y. lipolytica gentemot S. cerevisiae. Ytterligare studier ¨ar n¨odv¨andiga f¨or att fastst¨alla om det g˚ar att anv¨anda den som en biosensor f¨or n-alkaner i S. cerevisiae.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/256105
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokLifeEarthScience
dc.subjectLivsvetenskaper
dc.subjectBiokemi och molekylärbiologi
dc.subjectMikrobiologi
dc.subjectMedicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
dc.subjectLife Science
dc.subjectBiochemistry and Molecular Biology
dc.subjectMicrobiology
dc.subjectMedical Biotechnology (with a focus on Cell Biology)
dc.titleUtveckling av n-alkaninducerad biosensor i Saccharomyces cerevisiae: Undersökning av Yarrowia lipolyticas promotor ALK1 och dess tillh¨orande transkriptionsfaktorer.
dc.type.degreeExamensarbete för kandidatexamensv
dc.type.degreeBachelor Thesisen
dc.type.uppsokM2
local.programmeBioteknik 300 hp (civilingenjör)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
256105.pdf
Storlek:
5.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext