We All Need a HearO - Fighting Hearing Aid Stigma

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2018
Författare
Riedel, Lukas
Waller, Thure
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Annan teknik, Production, Innovation & Entrepreneurship, Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material