Oil spill remediation by mixtures of amino acid-based surfactants and dodecyl glucoside: Effect of pH and salinity

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Andersson, Cecilia
Seiler, Linnea
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Hållbar utveckling, Kemi, Kemiteknik, Materialteknik, Materials Science, Nanoscience & Nanotechnology, Sustainable Development, Chemical Sciences, Chemical Engineering, Materials Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material