Energy recovery from destruction of VOC's

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Olofsgård, Markus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi, Hållbar utveckling, Annan kemiteknik, Miljöteknik, Energy, Sustainable Development, Other Chemical Engineering, Environmental engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material