Design and Analysis of 60 kW DC-DC Converter for Hybrid Electric Vehicle Applications

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Rafiq, Muhammad
Hasan, Mohammed Fareed Ul
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Elkraftteknik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering , Electric power engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index