Benledningsstetoskop för bedömning av benledningshörapparaters ljudkvalitet

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Alexandersson, Matilda
Cider, Alva
Sadiyeh, Nazmiyeh
Berg, Johan
Luttu, Ebba
Garabetian, Marianne
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Sammandrag Hörselnedsättning är ett omfattande problem i Sverige och kan vara medfött eller förvärvat och påverka olika delar av hörselorganet. Om hörselnedsättningen är lokaliserad i ytter- eller mellanörat förhindras ljudvågorna från att nå hörselnerven och vibrationerna måste då nå innerörat via skallbenet, så kallad benledning. Benledningshörapparater kan antingen fästas med en skruv som genomtränger huden eller en apparat som innefattar ett implantat. Den sistnämnda är generellt svårare att bedöma ljudkvaliteten hos och felsöka eftersom det är omöjligt att veta hur patienter med implantat upplever ljudet. Det finns en prototyp av ett benledningsstetoskop som består av en hudmikrofon och hörlurar vilket skulle kunna användas för att lyssna på patientens benledda ljud i realtid. Projektet syftar till att undersöka om och i så fall hur detta stetoskop kan användas i kliniskt bruk. I början av projektet genomfördes en intervju med en audionom för att få större förståelse för deras arbete och hur ett benledningsstetoskop hade varit gynnsamt. För att besvara frågeställningarna så genomfördes tester som innefattade olika stimuli och olika positioner. Från testerna kunde det konstateras att hudmikrofonens position har en relativt liten betydelse för ljudkvaliteten då det går att höra benledningsljudet med stetoskopet på samtliga positioner. Däremot valdes mitten av pannan som den mest fördelaktiga positionen då den ansågs mest praktisk för en klinisk tillämpning. Det konstaterades även att en variation av stimuli är nödvändigt för att fastställa olika slags fel på hörapparaten. Resultaten användes för att framställa ett protokoll för användning av benledningsstetoskopet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index