Inverkan av jordtryck med avseende på stämp vid en respektive två förankringsnivåer - En studie av Västlänken och station Centralen

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2017
Författare
Botan, Faiz
Gustafsson, Rebecca
Maarouf, Tamer
Mahmoud, Rebaz
Nordström, Rasmus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index